דרושים

דרושים לרשת קופיז ® COFIZZ


"קופיז" היא רשת זכיינית. כמעט כל הסניפים מופעלים על ידי זכיינים עצמאיים. "קופיז" אינה המעסיקה של הזכיינים או של עובדי הסניפים. מודעות ה'דרושים' בעמוד זה מציעות משרות אצל זכייני הרשת. אנו מבהירים כי המשרות המוצעות הן מטעם הזכיינים, ועל אחריותם בלבד. רשת קופיז מנחה את זכייניה לעמוד בכל דרישות הדין המחייבות ביחס להעסקת עובדים, עם זאת, היא אינה המעסיקה של עובדים אלה, ותנאי העבודה יקבעו במו"מ ישיר בין העובד לבין זכיין הסניף, ללא כל מעורבות של הרשת.
לאור העובדה, כי סניפי רשת קופיז מופעלים באמצעות זכיינים שונים, יתכן ותנאי העבודה, ודרישות התפקיד יהיו שונים מסניף לסניף, ומעובד לעובד, בין היתר לאור כישוריו וניסיונו של העובד. רשת קופיז או מי מזכייניה אינם מתחייבת לחזור לפונים אליה באמצעות טופס הרישום. זכייני הסניף יענו לפונים מתאימים, בהתאם לשיקול דעתם, לצרכיהם ולזמינות המשרות בסניפיהם