Bizportal 14.06.2015

רמי לוי vs אבי כץ

רעידת אדמה בשוק הקמעונאות: רמי לוי וקופיז יתחרו ברשת קופיקס
בימים הקרובים צפויה חתימת העסקה, לפיה הנהלת רשת קופיז תעבור לשבת בתוך משרדי רמי לוי, ורמי לוי תעמיד לטובת רשת קופיז את משאביה

רעידת אדמה בשוק הקמעונאות: רמי לוי וקופיז יתחרו ברשת קופיקס

רמי לוי צילום: bizportal

לכתבה המלאה